W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych – nowe metody w filozofii eksperymentalnej

Uprawiając filozofię często korzystać musimy z intuicji.

We współczesnej filozofii analitycznej problem intuicji najczęściej pojawia się w kontekście eksperymentów myślowych. Za pomocą intuicji oceniamy hipotetyczne przypadki a te oceny służą nam do uzasadniania konkretnych stanowisk filozoficznych.

Celem projektu jest zbadanie tego, jakie psychologiczne źródła mają nasze filozoficzne intuicje, wypracowanie metod badania tych źródeł i ustalenie w jaki sposób odkrycie tych źródeł zmusza nas do rewizji sposobu, w jaki uprawiamy filozofię.

Publikacje

  • Maćkiewicz, B., Wodowski J., & Andrusiewicz J. (2023). Why do people seem to be more utilitarian in VR than in questionnaires? [Manuskrypt złożony do publikacji]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B., Kuś, K., & Hensel, W. (2023). The influence of philosophical training on the evaluation of philosophical cases: A longitudinal study. [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Łepecki, K., Bachanek, M., Jasińska, A., Machnowski, M., & Maćkiewicz, B. (2023). Psychophysical dualism and attitudes toward mental illness. [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B., Kuś, K. (2023). Conceptual replication of the Knobe Effect using video game. [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B., Kuś, K. (2023). Do perception verbs have stereotypes in polish? [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B. (2023). Niedostatki metod kwestionariuszowych w filozofii eksperymentalnej. [Manuskrypt złożony do publikacji]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B. (2023). Projekt źródłowy w filozofii eksperymentalnej. [Manuskrypt złożony do publikacji]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
Telefon: +48 793 273 403
Homepage
Dylematy moralne w wirtualnej rzeczywistości logo

Dylematy moralne w wirtualnej rzeczywistości

Czy Wirtualna Rzeczywistość pozwala nam dowiedzieć się czegoś o tym, jakie są źródła naszej moralności?

Jak kształtują się filozoficzne intuicje? logo

Jak kształtują się filozoficzne intuicje?

Czy formalna edukacja filozoficzna zmienia nasze intuicje czy może tylko wyklucza tych, których intuicje nie są zbieżne z filozoficznym mainstreamem?

Metody kwestionariuszowe w filozofii eksperymentalnej logo

Metody kwestionariuszowe w filozofii eksperymentalnej

Czy kwestionariusze to jedyna i najlepsza metoda uprawiania filozofii eksperymentalnej? Jeśli nie, to co zamiast nich?

Psychologiczne źródła filozoficznych intuicji logo

Psychologiczne źródła filozoficznych intuicji

W jaki sposób powstają intuicje filozoficzne i dlaczego powinno nas to obchodzić?