Zespół badawczy

Projekty badawcze w filozofii eksperymentalnej nie tylko różnią się od tradycyjnie uprawianej filozofii metodami. Do filozofii przylgnął stereotyp, zgodnie z którym uprawia się ją w modelu ,,samotnego wilka’’, to znaczy w pojedynkę. Znajduje to również odzwierciedlenie w statystykach dotyczacych autorstwa artykułów i książek naukowych – filozofia zazwyczaj jest na szarym końcu jeśli chodzi o liczbę współautorów publikacji. Czy oznacza to, że filozofowie nie potrafią ze sobą współpracować?

Jedną z najbardziej charakterystycznych aspektów filozofii eksperymentalnej jest to, że znacznie większy nacisk niż w filozofii ,,gabinetowej’’ położony jest na współpracę między badaczami. Na tej stronie znajdują się informacje na temat wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu ,,W poszukiwaniu źródeł intuicji – nowe metody w filozofii eksperymentalnej’'.

Team

Kierownik projektu

Photo of Bartosz Maćkiewicz

Bartosz Maćkiewicz

Kierownik projektu

Filozof eksperymentalny i nie tylko, kognitywista, entuzjasta komputerów i wykładowca statystyki.

Współpracownicy

Photo of Jan Wodowski

Jan Wodowski

Współpracownik

Photo of Joanna Andrusiewicz

Joanna Andrusiewicz

Współpracowniczka

Badaczka w Centrum Bioetyki i Bioprawa przy WFZ UW; członkini II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie; współautorka seminarium Umysły zwierząt. Zainteresowania naukowe: bioetyka, etyka badań naukowych, filozofia eksperymentalna.

Photo of Katarzyna Kuś

Katarzyna Kuś

Współpracownik