Publikacje

Publications

Artykuły w języku angielskim

  • Maćkiewicz, B., Wodowski J., & Andrusiewicz J. (2023). Why do people seem to be more utilitarian in VR than in questionnaires? [Manuskrypt złożony do publikacji]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B., Kuś, K., & Hensel, W. (2023). The influence of philosophical training on the evaluation of philosophical cases: A longitudinal study. [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Łepecki, K., Bachanek, M., Jasińska, A., Machnowski, M., & Maćkiewicz, B. (2023). Psychophysical dualism and attitudes toward mental illness. [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B., Kuś, K. (2023). Conceptual replication of the Knobe Effect using video game. [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B., Kuś, K. (2023). Do perception verbs have stereotypes in polish? [Manuskrypt w przygotowaniu]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

Artykuły w języku polskim

  • Maćkiewicz, B. (2023). Niedostatki metod kwestionariuszowych w filozofii eksperymentalnej. [Manuskrypt złożony do publikacji]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
  • Maćkiewicz, B. (2023). Projekt źródłowy w filozofii eksperymentalnej. [Manuskrypt złożony do publikacji]. Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski.